Minustako hevosen omistaja?

Moni nuori haaveilee omasta hevosesta. Oman hevosen ostaminen on päätös, joka tulee valmistella huolellisesti. Harrastus- ja kilpailutoimintaan tarkoitettujen hevosten hinnat liikkuvat tavanomaisesti 5 000 euroa ylöspäin (- ei ole ylärajaa.) Hoito edellyttää käyntiä tallilla noin 3-5 kertaa viikossa ja tallipaikan kustannus on noin 700 euroa kuukaudessa. Kuukausitasolla viisi kertaa viikossa tapahtuvine valmennuksineen hevosen ylläpidosta tulee noin 1500-2000 euron kuukausikustannus.

Miksi niin moni vanhempi haluaa tarjota lapselleen mahdollisuuden ratsastaa omalla hevosella? Vastuu hevosen hoidosta on asia, johon moni nuori sitoutuu. Tämä osaltaan näkyy positiivisena kehityksenä nuoren kyvyssä kantaa vastuuta ja toteuttaa tätä ajoittain raskasta ja vaativaa tehtävää. Moni nuori ratsastaja onkin luonteeltaan määrätietoinen, suorituskykyinen, täsmällinen ja vastuuntuntoinen ikäistään kypsempi henkilö. Tallilla ei voi jäädä istumaan ja tuijottamaan kännykkää, vaan harrastus edellyttää vastuunottamista. Työt on tehtävä määräajassa ja tunneille tultava ajoissa. Vaatimustaso on suurempi, mihin moni ikäisensä nuori on tavanomaisesti tottunut. Tämä kehittää luonnetta parhaalla mahdollisella tavalla. Kilpailujen tuoma jännitys, kyky käsitellä epäonnistumisia ja onnistumisten tuoma ilo tuovat oman lisänsä harrastuksen mielekkyyteen niin vanhemmille kuin lapsillekin.

Moni nuoruudessaan ratsastusta harrastanut palaa rakkaan harrastuksen pariin aikuisiällä. Hevosen hoito tuo mukavaa vaihtelua työlle ja tarjoaa mahdollisuuden irtautua arjesta. Hevosharrastus on parasta midfulnessiä!

Kohti kilpakenttiä

Kilpaileminen tuo ratsastukseen syvyyttä, tavoitteellisuutta ja päämääriä. Mitä selkeämpiä tavoitteita asetamme, sitä paremmin kestämme myös päivittäisiä haasteita ja olemme valmiita tekemään sinnikkäästi töitä päämäärämme eteen. Kilpaileminen onkin hevosia rakastavalle nuorelle parhaita tapoja asettaa itsensä vapaaehtoisesti vaativaan tilanteeseen ja kehittää sitä kautta fyysistä ja henkistä suorituskykyämme. Kilparatsastajat ovat vahvoja ihmisiä, sillä laji väistämättä muokkaa lujuuttamme siihen suuntaan. Paras lahja, jonka voit lapsellesi antaa on tarjota hänelle sellaisia haasteita, joiden avulla hän kykenee ottamaan vastuuta ja kasvamaan. Tärkeää on löytää lapselle harrastus, johon hän suhtautuu suurella mielenkiinnolla ja tämän kautta nostaa pienin askelin vaatimustasoa, johon hän juuri ja juuri kykenee yltämään. Kilpailutoiminta on kasvua parhaimmillaan.

Kilpailutoiminta koostuu seuraavista osa-alueista.

  • Hevosen hoitaminen ja tallityöt

Hevosen hoito edellyttää systemaattisuutta ja samojen rutiinien päivittäistä hoitamista. Mitä tehokkaammin ja määrätietoisemmin kykenet tehtävät suorittamaan, sen helpommalla pääset. Asioista ei voi oikaista, sillä tehtävien puutteellinen suorittaminen näkyy heti negatiivisena vaikutuksena. Tämä opettaa nopeasti hoitamaan asiat huolellisesti. Tallilla ihmiset hoitavat asioista säännönmukaisesti oikein. Ryhmäkuri on paras tapa saada kaikki toimimaan yhteisten sääntöjen puitteissa. Hevonen on myös oma rakas lemmikki ja ystävä. Sen hoitoon on mukava panostaa.

  • Ratsastaminen

Arvioimme ratsastajan nykytasoa ensimmäisten tuntien aikana ja määrittelemme tämän pohjalta henkilökohtaisen valmennussuunnitelman. Keskustelemme siitä, mihin ratsastaja tähtää ja kuinka paljon hän on halukas harrastukseen panostamaan. Tämän pohjalta lähdemme toteuttamaan valmennusta siten, että nostamme pienin askelin ratsastajalta vaadittavaa tasoa, jotta mielekkyys säilyy ja kehitys pysyy kokonaisuudessaan positiivisella uralla. Määrittelemme myös kilpailut, joihin ratsastajan on hyvä osallistua, jotta osaamista voidaan paineistetussa tilanteessa turvallisesti haastaa. Kilpailuihin osallistutaan tavanomaisesti 1-2 x kuukaudessa kilpailu-uran alkaessa ja määriä lisätään tarpeen mukaan. 

  • Tasapaino, aerobinen kunto ja lihaskunto

Ratsastus on hyvää fyysistä kuntoa edellyttävä harrastus. Kuten missä hyvänsä liikuntaharrastuksessa olennaisia osa-alueita ovat tasapaino, aerobinen kunto sekä lihaskunto. Liikunta tulee ratsastuksen myötä kuin itsestään. Et koe urheilevasi ratsastaessasi, mutta tunnin jälkeen olet aivan väsynyt. Ratsastus edellyttää saumatonta ja alitajuisesti tapahtuvaa viestintää hevosen kanssa samaan aikaan, kun joudut huomioimaan erilaiset harjoitteet, esteet ja muut tilanteeseen vaikuttavat asiat. Aivojen toiminta on korkeassa tilassa, mikä mahdollistaa hyvän keskittymisen sekä kognitiivisten toimintojen kehityksen.

Moni kokeekin ratsastuksen meditatiivisena ja stressiä alentavana liikuntana. Kilparatsastukseen ja henkilökohtaiseen valmennussuunnitelmaan kuuluu osaltaan myös tasapainoa, aerobista kuntoa ja lihaskuntoa edellyttävien muiden liikuntamuotojen harrastaminen. Näiden osalta on tärkeä löytää sellaiset liikuntamuodot, joihin nuorella on jo valmiiksi mielenkiintoa. Mikäli nuori harrastaa tavoitteellisesti kahta lajia, on yhdistelmä parempi kuin keskittyminen yksinomaan yhden lajin kilpailutoimintaan. Mitä erilaisempia kyseiset lajit ovat, sen paremmin vältytään rasitusvammoilta ja elimistö kehittyy monipuolisemmin. Nuori voi harvoin liikkua liian paljon, kunhan riittävästä levosta, palautumisesta ja ravinnosta huolehditaan.

  • Kilpailuihin valmistautuminen ja positiivisten rutiinien merkitys

Kilpailut tuovat jännitystä niin ratsastajalle kuin tukijoukoillekin. Kilpailutilanteen aikaansaama paine tuottaa stressireaktion, mikä osaltaan terästää aisteja, mutta toisaalta vaikeuttaa suoritusta. Erityisesti, jos stressitaso nousee liiaksi.

Kun vapaaehtoisesti otamme vaativan tilanteen hoitaaksemme, on tunne useimmiten positiivinen. Käymme ikään kuin hyökkäysmoodissa. Kun taas sama tilanne osuu kohdallemme vastentahtoisesti tai koemme hallitsemattomuuden tunnetta, kortisolin eritys kiihtyy ja tunne muuttaa epämiellyttäväksi. Haluamme paeta. Pyrimmekin säilyttämään ratsastajan mielentilan kilpailua ennen ja sen aikana sellaisena, että stressitaso tukee onnistumista.

Pyrimme luomaan kilpailutilanteen mahdollisimman rutiiniluonteiseksi, jotta tietyt asiat tapahtuvat samassa järjestyksessä, kiireettömästi. Näin luomme varmuutta ja rauhallisuuden tuntua paineistettuun tilanteeseen. Kilpailutilanteessa kognitiiviset toimintomme ovat rajalliset ja hermostumme helposti, jos muuttujia on liikaa. Kun asiat pyritään toteuttamaan aina samalla tavalla, samassa järjestyksessä, tuo tämä varmuutta ja tilanteen hallinnan tunnetta.

Annamme ratsastajan löytää oma tapansa hallita stressiä ja pyrkiä sellaiseen mielentilaan, jossa hän saavuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Mikä on sopiva annos agressiivisuutta, rauhallisuutta ja määrätietoisuutta? Saattaa ratsastaja kerta toisensa jälkeen siihen mielentilaan, jossa hän pärjää parhaiten. Moni saa voimaa tietystä musiikkikappaleesta, joka virittää hänet tavoiteltavaan mielentilaan. Rauhalliset, syvät hengitykset auttavat elimistöä pysymään sopivassa viretilassa ilman liiallista kuormittumista.

Varsinainen kilpailu on ohi muutamassa minuutissa, jonka jälkeen on mahdollisuus hengähtää, käydä suoritus läpi ja valmistautua seuraavaan osuuteen. Pyrimme muistelemaan kilpailun siten, kuin se olisi mennyt täydellisesti. Näin parannamme muistijälkeä sen osalta, miten seuraavalla kerralla tulisi suoriutua. Emme muistele epäonnistumisia, vaan koitamme muistaa kilpailun siten, miten se olisi voinut parhaimmillaan mennä. Näin ratsastajalle ei jää mieleen epäonnistumisia, vaan tapa toimia seuraavalla kerralla aiempaa paremmin.

Jokainen ratsastaja vastaa paitsi itsestään, myös muista ratsastajista ja hevosista. Kannustamme ja iloitsemme toistemme onnistumisista, eikä muiden menestys ole meiltä pois. Kun muut nousevat, me nousemme mukana. Sivistyneet käytöstavat ovat olennainen osa ratsastuskulttuuria. Ihmiset toimivat aina paremmin sellaisessa ryhmässä, joka toimii vilpittömästi korkeiden moraalisten päämäärien eteen ja jossa ihmisillä on hyvä olla.

Kilpailut eivät ole päämäärä, vaan tavoitteena on kehittyä niin ihmisenä kuin ratsastajana. Sen vuoksi emme kiukuttele ja syyllistä muita silloin, kun asiat kehittyvät epäsuotuisasti, vaan toimimme arvokkaasti myös tappiossa. Tällä tavoin varmistamme, että muut voivat luottaa meihin myös vaikeina aikoina.

Emme myöskään tuo itsemme liiaksi esille silloin kun menestymme muita paremmin, vaan tuemme ja kannustamme muita.

Kuulostaa sellaiselta, mihin haluaisit tulla mukaan? Laita rohkeasti viestiä. Olemme täällä sinua varten!

Arkisto